Kameradan utunan japon kizlarin sex videolari

znaki informacyjne Strona zawiera szczegółowy opis znaków drogowych i sygnalizatorów dawnych i obecnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Czechach, historia drogownictwa, przedstawia znaki na pojazdach, trasach turystycznych, miejscowościach wypoczynkowych, drogach wewnętrznych /index.php?option=com_content&view=category&id=130&layout=blog&Itemid=173 2016-10-24T14:02:41Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management znaki kierunku 2012-03-24T12:17:18Z 2012-03-24T12:17:18Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=132:znaki-kierunku&amp;catid=130:znaki-kierunku&amp;Itemid=173 <img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" vspace="10" /> <table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01a.png" border="0" width="130" height="53" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01b.png" border="0" width="130" height="63" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01a</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01b</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01c</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01d</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02a.png" border="0" width="130" height="53" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02b.png" border="0" width="130" height="60" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02a</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02b</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02c</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02d</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03a.png" border="0" width="130" height="50" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03b.png" border="0" width="130" height="64" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03c.png" border="0" width="130" height="25" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03a</strong><br />znak kierunkowy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03b</strong><br />znak kierunkowy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03c</strong><br />znak kierunkowy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03d</strong><br />znak kierunkowy</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04a.png" border="0" width="130" height="50" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04b.png" border="0" width="130" height="64" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04a</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04b</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04c</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej </td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04d</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_05.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_09a.png" border="0" width="130" height="90" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_12a.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_12b.png" border="0" width="130" height="65" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS05</strong><br />znak kierunkowy do obiektu (lotnisko)</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS09a</strong><br />tablica przed skrzyżowaniem</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS12a</strong><br />miejscowość</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS12b</strong><br />koniec miejscowości</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_13.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_14.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_15a.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td rowspan="3" width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_09b.png" border="0" width="150" height="130" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS13</strong><br />tablica z podaną odległością</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS14</strong><br />tablica administracyjna</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS15a</strong><br />tablica z innymi nazwami (rzeka)</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_15b.png" border="0" width="110" height="76" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_16a.png" border="0" width="80" height="47" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_16b.png" border="0" width="80" height="47" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS15b</strong><br />tablica z innymi nazwami (tunel)</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS16a</strong><br />numer autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS16b</strong><br />numer drogi I klasy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS09b</strong><br />tablica przed skrzyżowaniem (rondem)<br /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_16d.png" border="0" width="80" height="47" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_17.png" border="0" width="80" height="47" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_18a.png" border="0" width="60" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_18b.png" border="0" width="100" height="30" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS16d</strong><br />numer drogi II klasy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS17</strong><br />numer szlaku międzynarodowego</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS18a</strong><br />znaki kilometrażowe</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS18b</strong><br />znaki kilometrażowe</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_23.png" border="0" width="120" height="80" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_24a.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_24b.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_24c.png" border="0" width="130" height="30" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS23</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS24a</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS24b</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS24c</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22a.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22b.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22d.png" border="0" width="130" height="30" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22a</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22b</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22c</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22d</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"> </td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22e.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22f.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"> </td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"> </td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22e</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22f</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"> </td></tr></tbody></table> <img src="images/stories/pozostale/linia_1.png" border="0" vspace="10" /> <table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01a.png" border="0" width="130" height="53" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01b.png" border="0" width="130" height="63" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_01d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01a</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01b</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01c</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS01d</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do autostrady</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02a.png" border="0" width="130" height="53" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02b.png" border="0" width="130" height="60" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_02d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02a</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02b</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02c</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS02d</strong><br />znak kierunkowy informujący o zbliżaniu się do drogi ekspresowej</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03a.png" border="0" width="130" height="50" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03b.png" border="0" width="130" height="64" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03c.png" border="0" width="130" height="25" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_03d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03a</strong><br />znak kierunkowy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03b</strong><br />znak kierunkowy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03c</strong><br />znak kierunkowy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS03d</strong><br />znak kierunkowy</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04a.png" border="0" width="130" height="50" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04b.png" border="0" width="130" height="64" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_04d.png" border="0" width="130" height="36" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04a</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04b</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04c</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej </td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS04d</strong><br />znak kierunkowy na drodze lokalnej</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_05.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_09a.png" border="0" width="130" height="90" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_12a.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_12b.png" border="0" width="130" height="65" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS05</strong><br />znak kierunkowy do obiektu (lotnisko)</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS09a</strong><br />tablica przed skrzyżowaniem</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS12a</strong><br />miejscowość</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS12b</strong><br />koniec miejscowości</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_13.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_14.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_15a.png" border="0" width="130" height="65" /></td><td rowspan="3" width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_09b.png" border="0" width="150" height="130" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS13</strong><br />tablica z podaną odległością</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS14</strong><br />tablica administracyjna</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS15a</strong><br />tablica z innymi nazwami (rzeka)</td></tr><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_15b.png" border="0" width="110" height="76" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_16a.png" border="0" width="80" height="47" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_16b.png" border="0" width="80" height="47" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS15b</strong><br />tablica z innymi nazwami (tunel)</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS16a</strong><br />numer autostrady</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS16b</strong><br />numer drogi I klasy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS09b</strong><br />tablica przed skrzyżowaniem (rondem)<br /></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_16d.png" border="0" width="80" height="47" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_17.png" border="0" width="80" height="47" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_18a.png" border="0" width="60" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_18b.png" border="0" width="100" height="30" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS16d</strong><br />numer drogi II klasy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS17</strong><br />numer szlaku międzynarodowego</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS18a</strong><br />znaki kilometrażowe</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS18b</strong><br />znaki kilometrażowe</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_23.png" border="0" width="120" height="80" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_24a.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_24b.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_24c.png" border="0" width="130" height="30" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS23</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS24a</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS24b</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS24c</strong><br />obiekt turystyczny bądź kulturalny</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22a.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22b.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22c.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22d.png" border="0" width="130" height="30" /></td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22a</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22b</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22c</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22d</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="2" width="570"><tbody><tr><td width="25%" align="center" valign="bottom"> </td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22e.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"><img src="images/stories/cz/IS_22f.png" border="0" width="130" height="30" /></td><td width="25%" align="center" valign="bottom"> </td></tr><tr><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"> </td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22e</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"><strong>IS22f</strong><br />tabliczka z nazwą ulicy</td><td class="znak" width="25%" align="center" valign="top"> </td></tr></tbody></table>