ostrzegawczezakazunakazuinformacyjne kierunkuuzupełniającetabliczkidodatkowe poziomeświetlne


znaki informacyjne Drukuj Email
D-1
droga z pierwszeństwem
D-2
koniec drogi z pierwszeństwem
D-3
droga jednokierunkowa
D-4a
droga bez przejazdu
D-4b
wjazd na drogę bez przejazdu
D-5
pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
D-6
przejście dla pieszych
D-6a
przejazd dla rowerzystów
D-6b
przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-7
droga ekspresowa
D-8
koniec drogi ekspresowej
D-9
autostrada
D-10
koniec autostrady
D-11
początek pasa ruchu dla autobusów
D-12
pas ruchu dla autobusów
D-13
początek pasa ruchu powolnego
D-13a
początek pasa ruchu
D-14
koniec pasa ruchu
D-15
przystanek autobusowy
D-16
przystanek trolejbusowy
D-17
przystanek tramwajowy
D-18
parking
D-18a
parking - miejsce zastrzeżone
D-19
postój taksówek
D-18b
parking zadaszony
D-20
koniec postoju taksówek
D-21
szpital
D-21a
policja
D-22
punkt opatrunkowy
D-23
stacja paliwowa
D-23a
stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
D-24
telefon
D-25
poczta
D-26
stacja obsługi technicznej
D-26a
wulkanizacja
D-26b
myjnia
D-26c
toaleta publiczna
D-26d
natrysk
D-27
bufet lub kawiarnia
D-28
restauracja
D-29
hotel (motel)
D-30
obozowisko (kemping)
D-31
obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep
D-32
pole biwakowe
D-33
schronisko młodzieżowe
D-34
punkt informacji turystycznej
D-34a
informacja radiowa o ruchu drogowym
D-35
przejście podziemne dla pieszych
D-35a
schody ruchome w dół
D-36
przejście nadziemne dla pieszych
D-36a
schody ruchome w górę
D-40
strefa zamieszkania
D-37
tunel
D-38
koniec tunelu
D-41
koniec strefy zam.
D-44
strefa parkowania
D-45
koniec strefy parkowania
D-48
zmiana pierwszeństwa
D-39
dopuszczalne prędkości
D-42
obszar zabudowany
D-43
koniec obszaru zabudowanego
D-46
droga wewnętrzna
D-47
koniec drogi wewnętrznej
D-52
strefa ruchu
D-53
koniec strefy ruchu
D-39a
opłaty drogowe
  
D-49
pobór opłat
D-50
zatoka
D-51
automatyczna kontrola prędkości
  

przykłady:

D-4c
wjazd na drogę bez przejazdu
D-48
wskazujący wlot podporządkowany
D-18
parking z oznaczoną odległością
D-18
parking z oznaczoną odległością i kierunkiem
D-18
parking z oznaczoną odległością i kierunkiem
D-23
stacja paliwowa z oznaczoną odległością
zbiorcza tablica dla podróżnych (dwurzędowa)
D-19a
postój taksówek bagażowych
D-20a
koniec postoju taksówek bagażowych
zbiorcza tablica dla podróżnych (jednorzędowa)początek strefy dla taksówekkoniec strefy dla taksówek
symbol stosowany na znaku D-44 (parkometr)symbol stosowany na znaku D-44 (zegar)symbol stosowany na znaku D-44 (bilet)znak D-6
przejście dla pieszych na pomarańczowym tle
 

Rodzaje dróg osiedlowych i obowiązujące na nich przepisy

status drogi

droga wewnętrzna*

strefa zamieszkania

strefa ruchu

znak drogowy

definicja

drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych** i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg

obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

obowiązek przestrzegania przepisów z kodeksu drogowego

tylko przepisy dotyczące znaków drogowych i sygnałów

wszystkie przepisy z kodeksu drogowego

wszystkie przepisy z kodeksu drogowego

ograniczenia parkowania

parkowanie zabronione tylko w przypadku znaków zakazu

parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach

zasady takie jak na drogach publicznych

szczególne wymagania i zasady

obowiązek przestrzegania tylko znaków i sygnałów drogowych

pieszy ma zawsze pierwszeństwo, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.

brak szczególnych zasad

możliwość wystawiania kar przez służby mundurowe

za spowodowanie kolizji oraz nieprzestrzeganie znaków i sygnałów

można karać za wszystkie wykroczenia

można karać za wszystkie wykroczenia

prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

można

nie można

nie można

*- 1. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.
3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.
4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

**- drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.
 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami na znakach "przystanek" nie wolno zamieszczać symboli przewoźnikówtutaj wpadka jest tak ewidentna, że "szkoda słów".
Jedynym wytłumaczeniem byłaby chęć wskazania pieszym (?), iż nie ma przejścia. Jeśli tak- to potrzebna jest tutaj tablica a nie znak D4a.
trudno znaleźć wytłumaczenie czym się kierowano wprowadzając podwyższenie szybkości maksymalnej w strefie zamieszkania do 40 km/godz (w miejsce obowiązującej 20-stki). Może zapisem z KD, że w obszarze zabudowanym można szybkość max. zwiększać bądź zmniejszać odpowiednimi znakami drogowymi...
Tak, strefa zamieszkania jest częścią obszaru zabudowanego. Trudno jednak zapanować nad pojazdem jadącym z szybkością 40 km/godz pamiętając, że m.in.:
-pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
-progi zwalniające nie są oznakowane znakami ograniczającymi szybkość, etc.
Krótko mówiąc- katastrofa.
A przecież np. w Niemczech ograniczenie w strefie jest nie jak w Polsce do 20 km/godz a do 7. Czyli praktycznie do szybkości pieszego
 


خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google