najważniejsze uregulowania prawne dotyczące znaków drogowych

Pokaż: 
1   Link   Rozporządzenie z 2002 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.) Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 170, poz. 1393
10796
2   Link   Rozporządzenie z 2003 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
10227
3   Link   Rozporządzenie z 2008r. (1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 15 lipca 2008 r.) Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 126, poz. 813
5975
4   Link   Rozporządzenie z 2008 r. (2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2008 r.) Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 67, poz. 413
5077
5   Link   Rozporządzenie z 2008r. (3)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. z dnia 9 października 2008 r.) Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 179, poz. 1104
5399
6   Link   Rozporządzenie z 2008 r. (4)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 235, poz. 1596
4328
7   Link   Rozporządzenie z 2010 r. (1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2010 r.) Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 65, poz. 411
3319
8   Link   Rozporządzenie z 2010 r. (2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2010 r.) Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 65, poz. 412
3575
9   Link   Rozporządzenie z 2011 r. (1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z dnia 28 marca 2011 r.) Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 89 poz. 508
3864
10   Link   Rozporządzenie z 2011 r. (2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz.U. z 12 kwietnia 2011 r.) Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 89 poz. 509
4472
11   Link   Rozporządzenie z 2011 r. (3)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2011 r.) Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 133 poz. 772
4847
12   Link   Rozporządzenie z 2013 r. (1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 890
2424
13   Link   Rozporządzenie z 2013 r. (2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 891
3936
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google